vinhnguyensoftware's Podcast Podcast Artwork Image

vinhnguyensoftware's Podcast

vinhnguyensoftware

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VINH NGUYỄN Công ty Vinh Nguyễn chuyên về phần mềm quản lý bán hàng. Với tính năng mạnh mẽ vượt trội, cam kết giải pháp tối ưu cho khách hàng. Websites :http://vinhnguyen.vn/ Facebook: https://www.facebook.com/chippos.vn/ Twitter :https://twitter.com/SoftwareVinh Linkedin: https://www.linkedin.com/in/vinh-nguy%E1%BB%85n-software-b07275187/ Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCKfXZ1sCQNb1qi0P4vxNvDg?disable_polymer=true About me : https://about.me/vinhnguyen Pinterest : https://www.pinterest.com/vinhnguyensoftware/ My space : https://myspace.com/vinhnguyensoftware SoundCloud : https://soundcloud.com/vinhnguyenpm Flickr : https://www.flickr.com/people/[email protected]/ Tumblr: https://vinhnguyensoftware.tumblr.com/ Github: https://github.com/vinhnguyensoftware Medium: https://medium.com/@vinhnguyensoftware Trello: https://trello.com/vinhnguynphnmmbanhang Reddit: https://www.reddit.com/user/vinhnguyensoftware Codeacademy: https://www.codecademy.com/vinhnguyensoftware Vimeo :https://vimeo.com/user98623322 Sites :https://sites.google.com/view/vinhnguyensoftware Wordpress: http://vinhnguyen.wordpress.com 355/4E Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP HCM HOTLINE : 02866 814847

Recent Episodes