panhanoi Podcast Artwork Image

panhanoi

panhanoi

Là đơn vị cung cấp dịch vụ hàng đầu trên phạm vi toàn quốc với đội ngũ gần 5,000 nhân viên. Pan Services luôn lấy khách hàng là trung tâm và không ngừng nỗ lực để mang đến sự hài lòng cho khách hàng bằng sự chuyên nghiệp, tận tâm và hơn thế nữa là tạo ra sự gắn kết lâu dài. Tại Panservices chúng tôi luôn hiểu rõ khả năng trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội.

Recent Episodes